چند نمونه زیبا از بطری های رنگی

دکوراسیون

یکی از روش های درست کردن این بطری های زیبا رو میتونید در این لینک ببینید.


khooneyeman.com  ، خونه ی من ، بطری های رنگی ، دست ساز


khooneyeman.com  ، خونه ی من ، بطری های رنگی ، دست ساز

khooneyeman.com  ، خونه ی من ، بطری های رنگی ، دست ساز

khooneyeman.com  ، خونه ی من ، بطری های رنگی ، دست ساز

khooneyeman.com  ، خونه ی من ، بطری های رنگی ، دست ساز

khooneyeman.com  ، خونه ی من ، بطری های رنگی ، دست ساز