وسایل مدرن آشپزخانه 1

کاردستی

نمک پاش و فلفل پاش مدرن
 
منبع : آمازون