نحوه برخورد کودکان با آینه

روانشناسی

کودکان از بدو تولد، حتی خود را به عنوان موجودی جدا از مادر نمی‌شناسند. بنابراین یکی از سوالاتی که برای روان شناسان بوجود آمد این بود که آیا اگر کودک را در برابر آینه قرار دهیم، آیا خودش را تشخیص میدهد؟ یا فکر می کند در آینه نیز کودک دیگری هست.

در قرن گذشته روان شناسی بنام جک لاکان آزمایشی را بنام "مرحله آینه"  روی کودکان شش ماهه تا دو ساله انجام داد تا ببیند که واکنش کودکان به تماشای تصویر خود در آینه چیست. وی به نتایج زیر دست یافت:

- کودکان شش ماهه تا یکساله، کودک داخل آینه را بصورت یک همبازی برای خود می دیدند و گرچه از دیدن او هیجان زده میشوند، اما تشخیص نمی دهند که آن کودک داخل آینه، خودشان هستند

- کودکان در ۱۸ ماهگی، کم کم تشخیص میدهند که کودکی که در آینه است خودشان هستند و در این سن برای پاک کردن رژ لب از روی بینی خود تلاش میکنند. در ۱۸ ماهگی حدود ۵۰ درصد و در ۲۴ ماهگی حدود ۶۵درصد کودکان به این تشخیص می رسند.

تشخیص خود در آینه یکی از تست هایی است که نشان دهنده رشد شخصیتی کودک است.