5 نکته بسیار مهم در افزایش اعتماد به نفس

5 نکته بسیار مهم در افزایش اعتماد به نفس

روانشناسی

چند بار پیش آمده که فردی از شما تعریف کند و شما در پاسخ بگویید : «اوه نه شما بیش از حد مهربان هستید» یا «خواهش می‌کنم، کاری نکردم». رد این تعاریف یک هنجار اجتماعی ست!!

در حال بارگذاری مطالب بعدی