نکاتی در مورد نگهداری و شست و شوی فرش

نکاتی در مورد نگهداری و شست و شوی فرش

نظافت و تمیزی

آیا میدانید جهت زدودن دوده، به ویژه بر روی موکت تیره رنگ،اگر روی لکه نمک بپاشیدو پس از ۵/۱ ساعت با جارو برقی آن را پاک کنید ، کامل از بین خواهد رفت ؟

در حال بارگذاری مطالب بعدی